Šoniniai lapai išilgai išsilenkę laivelio pavidalu. Oda plona Natrium chloratum tinka, kai traška sąna- riai ir lėtiniam. Ar tai bus lengva? Reikia nusiraminti ar paimti analginą. Išeik, Viešpatie, keliauk toliau, Jozefai.

Diẽve leñk! Leñk Dieve, šiandiej kaip nuslapatojaukeliùs leñkti klauptis: Savo kamarėlėj lenkė kelius prieš visų karalių Karaliųgálvą leñktisveikinti: Pro šalelę praeidama, man galvelę lenkė. Lenkiau galvelę palei žemelę tėveliui motinėlei. Gal tau, motinele, nelenkė galvelės, nepakėlė kepurelės?.

Diẽve leñk! Leñk Dieve, šiandiej kaip nuslapatojaukeliùs leñkti klauptis: Savo kamarėlėj lenkė kelius prieš visų karalių Karaliųgálvą leñktisveikinti: Pro šalelę praeidama, man galvelę lenkė. Lenkiau galvelę palei žemelę tėveliui motinėlei. Gal tau, motinele, nelenkė galvelės, nepakėlė kepurelės?. Prieš žiliausią plauką galvos nelenki!

Prieš žiliausią plauką galvos nelenki! Dorą giria, prieš sukčių nugarą lenkia. Lenkei širdį kai nendrelę prie širdies girtuoklio.

varpa nelinksta

Ydant širdį … ant ko lenktųantleñkti, -ia, añtlenkėužlenkti: Kalvis antlenka pryšnagį ant nago, kad pasaga nenuslystumuždėti lanką, apjuosti lanku. Kampiną antsilenka dalgiuo tik varstuo vasarojui varpa nelinksta, pasilenkti ant ko: Senelė, antsilenkusi ant jo, klausosi, ar jis jau [miega].

Ta pana antsileñkusi par langą šnekas su kitais. Atvertė kūlį ir antsilenkė paveizėti, kas ten po kūlio. Lanką aplink kibirą apleñkti. Nuvežiau pas kalvį, kad apleñktų apkaustytų man vežimą.

  • Venų varikozė išplėtė žalingų sąlygų gydymą Venų varikozės gydytojo pokalbis Šie simptomai atsiranda ne dėl kojų raumenų nuovargio, o sutrikus kojų venų kraujotakai.
  • Ar veikia mažą varpą

Patvoriais vyšnių, slyvų krūmais kaip vainiku sodnas aplenktas. Apsileñk knygas — nes baigi jau suterštinuleisti žemyn, nusvyrinti: Rūtele mano, žalioji mano, o kam apvytai, žalia būdama, oi kam aplenkei žalias šakeles. Jeigu sniegas medžius aplenkia — bais mirs žmonėsapeiti, apjoti, apiplaukti, apvažiuoti aplink, norint ko išvengti: Dvaro užvis neužkenčiu ir aplenkiu jį iš tolo kaip širšių lizdą. Prijodavo pelkių, raistų, ramių ežerėlių, o Šarka visur aplenkdavo ir vėl jodavo ta pačia linkme.

Mes šešiese paspėjome dar sušokti į laivę ir laimingai aplenkėme uolą. Su tinklu àplenkė kliūtą, kad neužkliūtum tinklas.

Ir levita, kaip atėjo ant tos vietos, išvydęs jį aplenkė. Nori nenori, o balą reikia apleñkti.

Slapta analizė prostatitas ant floros normos

Dėl ko kiekvienas ant kelio akmenį aplenkia? Apsilenkiù klaną. Reikia blogo žmogaus apsileñkt. Varpa nelinksta aš tavę apsilenkęs neėmęs, nevedęsbūčia kitą išsirinkęs. Nuej[o] brolelis šienelio kirstie, apsilenkdamas tą papartelįpraeiti, varpa nelinksta pro šalį, neužsukus kur, nepastebėjus, nepalietus ko, nedavus kam ko: Neaplenkia nei vieno fabriko, dirbtuvės; iš visur kviečia savo draugus, šaukia gatvėn ir vėl eina toliau — ramiai, rimtai, iškilmingai.

Tamsta kieminėjai vienur ir kitur, o Dusetas apilenkei.

Maironis. Jaunoji Lietuva. Penktoji giesmė

Bet laimė, — ji veik visados aplenkdavo šį krantą. Ir aplenks mane mirtis, ir kulka nelies. Tą klausimą jūs aplenkiate iš tolo. Kažin kaip čia aplenkė [lietus], kaip marti su dovenoms. Tave visi svečiai apleñks neaplankys. O kam juos àplenkei išskyrei, praleidaireikėjo ir jiem duot žinią.

„Prie namų dabar glaudžiasi žemė“

Žada mane kaimynėlis stikleliu apleñkti. Teaplenkia mane tas kielichas. Apšluosiu kojas, brolys pajaunys su dovana apleñks. Neapleñk manęs šluodama, ba paskui marti su dovanom apleñks. Kiek čia yr aplenktų̃ praleistų, nepaliestų dalykų toj pasakoj[je], visos nebatminu.

Visi sąnariai ir kaklas traškėja ir skauda

Kai kokį žodį àplenkiau praleidau. Aplink serga, ir mūsų neapleñks. Aplenkęs ausies sudėjimo smulkmenas, pasakysiu tik tiek, jog jos viduje yra bubinėlis. Saulė ir kelmo neapleñkia, o tu ir savųjų sutikti nenori.

varpa nelinksta

Saulė kelmo neapleñkia, kaip čia gali žmogų apleñkt pilstant alų. Neaplenk vieškelio dėl kelelio mažogreičiau einant, važiuojant… palikti kitą užpakaly savęs: Jis pirma iš namų išėjo, o aš aplenkiau ir pirma į miestą nuėjau.

Kodėl sekso metu erekcija išnyksta?

Tą kumelę nedaug kas aplenkia. Šiemet tu manęs nebeaplenksi [lenktynėse]. Tikrovė aplenkia svajones. Šlubis, pirma eidamas, nesidavė apsilenktibūti greitesniam, pranašesniam; greičiau padaryti ką už kitą: Iš pradžių linai lėtai auga, užtat piktžolės gerokai juos aplenkia.

Pagarsėjo kaip neaplenkiama darbininkė. Aš, jaunesnė, àplenkiau seserį pirma ištekėjau. Aplenkiau ką kuomi. Aš vis laukiu, kada ją sutiksiu, o mūsų jau seniai apsi̇̀lenktaišskirti: Visi mokytiniai, aplenkus Joną. Aš tenai su teisybe apsilenkiauatleñkti, -ia, àtlenkėsulenktą atitiesti arba atgal lenkti: Atgal àtlenkiau gelžį įlinkusį.

Vinis su àtlenkta galvele. Tuoj pečiai atsilenkė ir rankos pakilo. Perdien roviau neatsilenkdamà. Dirba neatsileñkdamas. Kap sudegėm, tai sunku atsileñkt prasigyventi per kiek varpa nelinksta, atlaužti: Pamatė jo rankoje atlenktą peilį. Atlenkiamas lenktinis peilis. Atlenktu briauningu įbėgo pri pačios.

Veidrodis kartais įtaisomas ir atlenkiamame stalelio blate. Atsilenkė peilį ir susigalando į bato aulą.

varpa nelinksta

Jų marti nemėgsta bartis, ji gatava musės atsileñkti. Šunio pasiutusio atsileñk. Girto žmogaus atsileñk, tai būsi protingesnis. Tu atsilenksi karštos ugnelės.

Visi sąnariai ir kaklas traškėja ir skauda

Kaip atsilenkia mėnuo saulelės, saulelė debesėlių, taip atsileñksiu tavęs, berneli, tavo rūsčios širdelės. Dukružėle mano, lelijėle mano, tu mokėk atsilenkti jaunųjų mošelių. Ir visi mano artimieji praeit atsilenkdami, manęs biedno vengdami. Atsilenkia nuog įstatymo nevykdo, nesilaiko.

varpa nelinksta

Teatsilenkia nuog pikto, o tedaro ger. Ir pėdų atsileñk. Blogo šunies kaip nors gali atsilenkt, o žmogaus blogo neatsilenksi. Durniaus atsilenkęs — kaip dešimt nuveikęs. Kad savo ligą žinotum, už mylios atsilenktum.

Turiu varikozines kojų venas, ar galiu pasidaryti širdies pakitimo bandymą

Vyresnieji ale ir dar atlenkė…. Ale berods čia reik vėl atlenkti, kad negalima visiems senųjų pabarimams klausytigerbti, godoti, stengtis įtikti: Seniau atsleñkdavo vyresnio, o dabar žvėrys, ne vaikaiañtra atleñkus kitu požiūriu, antra vertus: O antra atlenkus, juk sesuo, mokės varpa nelinksta atleñkti padaryti kokį darbelį: Tingi ranką atlenkti durų neuždaro sáulės lanksmù lankčiù atsileñkti iš tolo vengti: Kad būč žinojęs tokią mergelę …, būč atsilenkęs saulelės lanksmu.

Kad jis žinotų, saulės lankčiu atsilenktų nuo tokios bjaurybėssu atlenktai̇̃s galai̇̃s užtektinai, su viršum: Man tų septynių rub. Kelnės išeis iš tos medžiagos su atlenktai̇̃s galais, aš manau, kad išeis dar ir šalbierkaįleñkti, -ia, į̇̃lenkėpadaryti lanko formos, netiesų, įgaubti: Gelžį į̇̃lenkiau į vidų. Įlenkiau lazdą geležinę ir nebegaliu ištiesti. Lapai tribriauniais pamatais, skiauterėtomis nugarėlėmis, įlenktais paviršiais, statūs.

Raštuota įlenktais kampais kepuraitė. Vertė ir su piktumu ant krūtinės užklaupė varpa nelinksta du šonkaulius į̇̃lenkė.

Aš turiu patiesti tau sausą paklodę!

Kenkles įleñkęs lindo vel[nia]s į pušales. Įlanka yra vieta, varpa nelinksta upė jūra įsilenkuspasilenkti: Šulnin insleñkęs žiūri ir juokias. Pjovėja kai insi̇̀lenkė susilenkusi įniko pjaut, tai, kol nenupjovė, neatsilenkėparaityti, patrumpinti: Tai nieko, kad ilgas, gali gi inleñkt palenkti, patrumpinti drabužį įsivynioti, įsivyti: Į tinklo mezgamąją šeivą gijas įsilenktiįgerti: Į̃lenka ir anie, tik girti nerodosišleñkti, -ia i̇̀šlenkiai̇̀šlenkėpadaryti lanko formos, išgaubti: Jis išvydo artinantis prie jo neregėto didumo bjaurią būtybę ir mojuojant išlenktą kardą.

svetainiuparduotuve.lt • View topic - Irmos eiles (rimtos)

Kiškis išlenkė nugarą ir kūrė dar smarkiau. Arklys, išlenkęs gražų juodą kaklą, ėjo žingine. Dėmių takai mūsų reginyje tuomet atrodo išlenkti į pietų pusę. Šoniniai lapai išilgai išsilenkę laivelio pavidalu. Rūtelės iškirsčiau, lelijas išlenkčiau, kad aš savo bernužį kasdien pamatyčiau. Išsilenkęs žiūri, kur tie nuėjo. Išsi̇̀lenkiau pro duris išsikišau lenkiant padaryti, pagaminti: Pavažas i̇̀šlenka.

Tekinius iš vieno medžio išlenka.

Aš iš viršūnėlės lingelę išlenksiu, o iš pašaknėlės lovelę padirbsiu. Išsi̇̀lenkiau lanką iš vinkšnos pavijus pro šalį praeiti, pralėkti, pravažiuoti, pralenkti: Palieskite varpą visus savo arkliu išlenkė. Kokiu geru arkliu tai anas važiuojant visus išleñks. Tai tu jį i̇̀šlenkei: jam [gimė] mergička, o tau sūnusprasikeisti susitikus: Duryse susitiko su Edvardu ir, vienas kitam nepasakę nė žodžio, išsilenkė.

Dupuytreno kontraktūros gydymas.

Gal nežinai, katra puse išsileñkt reikia!