Prieš bandydami suvokti kūdikį, išgerkite maistinių medžiagų kursą. Tai baisu čia buvo kliūtis nebuvo pasisekė gerai, eikime per mėsą, tai ne daug medžioklės ant kampanijos, turite greitai išsaugoti nepamiršti apie šį žaidimą, viskas aš šūdas, kur mes suprantu, kad mes suprantu, kad mes esame viename iš jau sužinojau apskritai stereo, užpuolikų paragauti priimami jūsų ausys. Kai gimdoje yra normali padėtis, būtina gulėti ant nugaros, kėlimo kojomis su beržiu arba prispaudžiant kelius prie krūtinės. Jis parinko karinį grobį iš Achilo, nesvarbu apie pasekmes. Naudokite Molotovo kokteilius ar branduolines granatas, kad su juo būtų galima išspręsti kuo greičiau.

Ar gali būti, kad tik aš - aš, Jakopas Belbas ir Diotalevis - intuityviai atskleidėme tiesą? Gal šį vakarą į tą klausimą man bus atsakyta - tereikia likti muziejuje po jo uždarymo ir su­ laukti vidurnakčio.

Nežinojau, pro kur Jie įeis, tik įtariau, kad viena iš Paryžiaus kanalų tinklo atšakų jungia kažkurią muziejaus vietą su kuria nors miesto vieta, gal greta Porte-St-Denis, tačiau buvau tik­ ras, jog išėjęs tuo keliu čia nebesugrįšiu.

Todėl privalėjau pasi­ slėpti ir likti viduje. Pabandžiau išsivaduoti iš vietos kerų ir pažvelgti į navą šal­ tai, be jausmų. Nebeieškojau apreiškimo, troškau žinių. Bu­ vau įsitikinęs, kad kitose salėse vargu ar rasiu priedangą nuo prižiūrėtojų akių jų darbas - uždarant muziejų patikrinti vi­ sas sales, kad jose neprisiglaustų koks vagisbet ar tam ge­ riausia vieta nebuvo ši nava, pilna visokiausių mašinų?

Gy­ vam prapulti bedvasėje mašinoje Žaidimų jau žaidėme gal net per daug, kodėl nepabandžius ir padėkite giliausią penio įsiskverbimą Drąsiau, tariau sau, pamiršk Išmintį - ieškok pagalbos Moksle. Turime įvairių ir įdomių Laikrodžių, taip pat tokių, kurie sukelia Alter­ natyvius Judesius Mano sūnau, štai tokie yra Saliamono Namų turtai. Rawley, Londonas,p. Privalėjau žaisti nepra­ rasdamas ironijos, kaip iki šiol, nesileisti įtraukiamas. Buvau muziejuje, reikėjo elgtis ypač bukliai ir apdairiai.

Vėl perėjau salę: Laisvės statula kilo aukštyn éclairant le monde ant beveik dvimetrinio cokolio, sumanyto kaip laivo nosis su smailiu rostrų. Jame buvo lyg sarginė, iš kurios galė­ jai pro iliuminatorių gėrėtis Niujorko įlankos diorama. Vi­ durnaktį - puikiausia apžvalgos vieta, nes nematomas būtum galėjęs stebėti chorą kairėje ir navą dešinėje, už nugaros sau­ gomas didžiulės akmeninės Gramo skulptūros, iš savotiško transepto žiūrinčios į kitus koridorius, tačiau dienos šviesoje be vargo matėsi, ar viduje kas nors yra, ir doras prižiūrėtojas išėjus lankytojams, prieš užrakindamas duris, sąžinei nuraminti būtinai žvilgtelėtų vidun.

Laiko turėjau nedaug - pusę šešių muziejus bus uždarytas. Skubėjau dar sykį apsižvalgyti. Ne, dabar, leidžiantis sutemoms ir pro pilkėjančius langus smelkiantis vis blausesniems šviesos spinduliams, vėl pabūgau slėptis tarp šių mechaninių gyvūnų, bijodamas vėliau savo elektrinio žibintuvėlio šviesoje vėl išvysti juos, atgijusius tamsybėse, šnopuojančius sunkiu požemių al­ savimu - vien oda neaptraukti kaulai ir viduriai, - girgždan­ čius, aptiškusius dvokiančiomis tepaluotomis seilėmis.

Šioje parodoje, kuri man rodėsi vis nešvankesnė - su dyzelio varpo­ mis, turbinų makštimis, neorganinėmis gerklėmis, kažkada spjaudžiusiomis, o tą naktį gal ir vėl pradėsiančiomis spjaudy­ tis liepsna ir garais, šnypšti, o gal suktis lyg elniaragiai, tarškė­ ti tarsi cikados - kaip būčiau galėjęs išgyventi tarp šių skeleti- nių grynai abstraktaus funkcionalumo išraiškų, šitų vaiduok­ lių, gebančių sutraiškyti, sukapoti, sugadinti, suraikyti, susuk­ ti, suvažinėti, susprogdinti, suryti, suskaidyti, įtraukti, konver­ tuoti dažnius, transformuoti energiją, padėkite giliausią penio įsiskverbimą smagračius?

Kaip būčiau galėjęs atsilaikyti prieš tuos Pasaulio Viešpačių sukurs- tytus beprasmius mechanizmus, požemių šeimininkų stabus, turėjusius byloti kūrimo klaidą? Reikia eiti iš čia, reikia eiti, tai - pamišimas, mane įtraukė žaidimas, atėmęs protą Jakopui Belbui, mane, kuris niekuo netiki Nežinau, ar pasilikdamas tą vakarą pasielgiau teisingai.

Priešin­ gu atveju šiandien žinočiau tik istorijos pradžią, be pabaigos. Arba nebūčiau vienas čia, ant šios kalvos, klausydamas tolimo šunų lojimo slėnyje ir svarstydamas, ar tai tikrai buvo pabaiga, ar pabaiga dar tik turi ateiti.

Senovės Graikijos homero Oiad Odyssey mitai. Pabaigoje Homero "Iliad" epinė eilėraštis buvo laikoma poetine fikcija, liaudies fantazijos darbu. Pripažinti, kad "Iliad" yra aprašyti iš tikrųjų buvusius istorinius įvykius, niekas nusprendė. Bet Vokietijos mėgėjų ir archeologas Henris Schliman pasirodė, kuris pašlovino savo vardą su kasinėjimais senovės trijų, mycene ir Tirinf apibūdino homer. Schlimanas rado legendinį triukšmą, atidarė senovės Egėjo jūros kultūrą, kuri iki to laiko istorikai nieko nežinojo, ir jo atradimas pažengė visų tūkstančių metų istorijos žinių.

Nutariau nesustoti. Iš bažnyčios išėjau pro Gramo skulptūrą ir pasukau kairiuoju koridorium. Patekau į traukinių skyrių, kur spalvoti garvežių bei vagonų modeliai atrodė lyg taikūs žaisliukai iš Gausybės šalies, Madurodamo, Mažosios Italijos Jau apsipratau su ta baimės ir pasitikėjimo, siaubo ir susižavė­ jimo kaita ar tai ne ligos požymis? Esu technikos muziejuje, tikinau save, gal kiek slogi, bet padori vieta, nepavojingų mirčių karalystė, juk pažįsti muzie­ jus, Džokonda, toji dvilytė pabaisa, Medūza vien tik estetams, dar nieko neprarijo, juo labiau tavęs nepraris Vato mašina, galėjusi įbauginti vien osianiškos ar neogotiškos dvasios aris­ tokratus, atrodanti tokia patetiškai kompromisinė, funkcio­ nalumo ir korintiškos elegancijos įsikūnijimas; rankenėlė ir kapitelis, katilas ir kolona, ratas ir timpanas.

Net iš toli Jako- pas Belbas bandė įvilioti mane į haliucinacijų pinkles, pražu­ džiusias jį patį. Reikia elgtis kaip mokslininkui, tariau sau.

tepalas prailgina erekciją

Ar vulkanologas sudega nelyginant Empedoklis? Freizeris bėga mišku, medžiojamas Nemi? Nagi, tu esi Semas Speidas, ge- rai? Jei koncepcija įvyko, progesteronas turi paruošti gleivinę gimdą į embriono išvaizdą. Folikulų, galinčių sukelti persileidimą, brandinimas sulėtėjo. Jei moteris nėra nėščia, geltona korpusas turėtų nustoti veikti, nes jie prasideda menstruacijų.

Kokiais menstruacinio ciklo laikotarpiais yra maksimaliai padidintos koncepcijos galimybės? Daugelis moterų švenčia: "Noriu greitai pastoti. Taigi, didžiausia nėštumo galimybė patenka į keturioliktą - šešioliktą dieną po pirmosios menstruacijų dienos. Tuo pačiu metu ji turėtų būti žinoma, kai turite ovuliaciją ir pridėti dvi dienas, nes kiaušiniai gyvena 24 valandas ir dieną, reikalingi netikslumo pakeitimui.

Kiaušinių ląstelių turėtų patekti į gimdos vamzdelį, kur ir susitiks su sperma. Nėštumo tikimybė yra 1: 3. Iš tikrųjų koncepcijos galimybė egzistuoja per dvi dienas nuo ovuliacijos ne daugiau kaip šešias dienas iki puoselėjamo skaitmensnes spermatozoidai gali būti gyvybingi nuo dviejų iki šešių dienų.

Kokiais menstruacinio ciklo laikotarpiais koncepcijos galimybės yra minimalios? Kiekvienos moters menstruaciniame cikle yra du saugūs laikotarpiai ir daugeliu atvejų, prieš menstruacijas yra būtent šis atotrūkis. Pirmasis menstruacinio ciklo laikotarpis nuo pirmos menstruacijų dienos iki keturioliktosios - šešioliktosios ciklo dienos.

Šis laikotarpis taip pat žinomas kaip santykinio sterilumo etapas, nes toleipus ovuliacijos laiką padidina koncepcijos galimybes. Trečiasis menstruacinio ciklo laikotarpis nuo šešioliktosios - aštuonioliktos dienos iki paskutinės dienos.

Šiuo atveju koncepcija nustoja gali būti įmanoma, varpos stimuliatorius kiaušinių ląstelių negyvena daugiau nei dvidešimt keturias valandas, ir jis nebus apvaisinamas dėl jo nebuvimo. Kaip greitai pastoti Jei svajojate, kad jūsų šeima yra papildyta, privaloma kreiptis į patyrusį gydytoją.

Gydytojas galės konsultuotis ir paskirti diagnostiką, egzaminą. Pavyzdžiui, jūs išmoksite, jei norite pastoti, kaip gydyti vyro varpą plauti, suprasti, kurios taisyklės ir nėštumo atsiradimo savybės yra privalomos realybėje realybėje. Jei moteris aptinka sveikatos problemas, tačiau koncepcija bus įmanoma, ji tampa būtina nuolatinei gydytojo kontrolei prieš pradedant darbo pradžią.

Sutuoktinis taip pat turėtų aplankyti gydytoją, nes tai priklauso nuo požiūrio į vaiko planavimą. Privaloma, jums reikia įsitikinti, kad samprata galimybė, nes neseniai daug žmonių susiduria padėkite giliausią penio įsiskverbimą nevaisingumo darant prielaidą papildomą gydymą. Idealiu atveju jums reikia gerti vitamino komplekso ciklą.

Efektyviausi yra prenataliniai vitaminai su folio rūgštimi, nes jie prisideda prie netūriškojo vamzdžio defektų mažinimo kūdikyje. Kiekviena atsakinga susituokusi pora turėtų atlikti testus ir atlikti tyrimus, patvirtinančius savo gerą sveikatą, vaiko rizikos stoka.

Apklausų rezultatai iš esmės priklauso nuo nėštumo tikimybės ir gimdymo kūdikiui. Būtina perduoti ligas, kurias perduoda seksualiai, sifilis, ŽIV, hepatito bandymai. Daugelis STD iki tam tikro laiko nerodo. Jei nenurodysite tikslios diagnozės, atsiranda dėl persileidimo ar rimtų patologijų kūrimo į kūdikį.

Žmogus ir moteris turi apibrėžti savo kraujo grupę, RH koeficientą, siekdamas užkirsti kelią rizikos konfliktui. Jei reikia, gydytojai gali pasirūpinti, kad Rhesus konfliktas nerodo. Sutuoktiniai turėtų aplankyti genetiką.

Ypač būtina tiems, kurie jau turėjo genetinių ligų šeimoje, o vaikai gimė su patologijomis. Šiuolaikinės technologijos leidžia nustatyti genetinių sutrikimų riziką, patologijas, po kurio bus suprantama, ar reikalingi reprodukcinės paslaugos. Privaloma, moteris turėtų ne tik informuoti savo sutuoktinį: "Noriu pastoti", bet ir atlikti diagnozę, kad įsitikintumėte, jog jis galėtų išgyventi ir gimdyti sveiką kūdikį. Taigi, kas reikalinga tam, kad viskas būtų tokia?

Moteris turėtų praeiti sėjos ant mikrofloros makštyje, analizuojant kraujo krešėjimą, perduoti apklausą apie hormonus. Kiekvienas iš šių bandymų bus galima suprasti sveikatos būklės savybes. Panašus požiūris, be abejo, padidins sėkmingo koncepcijos ir nėštumo trukmę be nereikalingų komplikacijų. Medic turi įvertinti moters reprodukcinių organų būklę, jos kūną, konstitucijos, svorio ir amžiaus savybes.

Dėl šios priežasties ateityje motina turės papildomai atlikti fluorografiją, apsilankykite terapeute. Nėštumas yra tikrai rimtas, svarbus laikotarpis kiekvienai moteriai, todėl jums reikia įsitikinti, kad viskas bus sukurta, kaip tai yra būtina. Galiausiai žmogus atsisakė, kad nutrauktas aktas buvo būdas užkirsti kelią koncepcijai? Taigi, moters, kuri svajoja tapti motina, žmona taip pat turėtų kreiptis į gydytojus ir perduoti specialias apklausas.

Taigi, ko reikia norint suprasti, kaip viskas bus sukurta, kaip aukštai yra sveiko vaiko gimimo tikimybė mylimoje moteriai? Žmogus turi perduoti ejakuliaciją ant spermogramos. Gydytojai galės nustatyti spermos koncentraciją spermos, jų judėjimo greitį, galimus struktūros defektus. Bandymą pasižymi paprastumu ir neskausmingumu, tačiau tuo pačiu metu panaikinant vyrų nevaisingumą. Jei analizė nėra idealus rezultatas, tačiau nėra kritiškumo, gydytojas neabejotinai teiks naudingų rekomendacijų, kurios prisidės prie situacijos gerinimo.

Žmogus gali tekti atsisakyti rūkyti ir alkoholio, eikite į sveiką mitybą, pradėti sportuoti. Urologas-andrologas tikrai supras situaciją ir padarys viską, kas įmanoma suvokti kūdikį ir sėkmingą nėštumą nuo savo sutuoktinio.

Kaip maistas veikia koncepciją ir nėštumą? Visų pirma, reikėtų pažymėti, kad vaiko lytis paprastai priklauso nuo jo būsimos motinos valgo. Dėl šios priežasties, jei moteris pripažįsta "Noriu pastoti su mergina", galite pasikonsultuoti su gydytoju ir suprasti, kaip geriausiai valgyti.

Bet kuriuo atveju mityba turi būti vertinama iki menkiausių niuansų. Taigi, kokie veiksniai turi skirti ypatingą dėmesį? Svorio netekimas lemia neigiamą poveikį hormonams, kurie yra atsakingi už vaisingumą. Jei nuspręsite numesti svorio, atsikratyti papildomų kilogramų rekomenduojama prieš kelis mėnesius iki tariamos koncepcijos.

Erekcija didelis dydis, jums reikia valgyti subalansuotą ir teisingai. Pavyzdžiui, užkandžiai ir daug saldaus kiekio visada gali paveikti juosmens ir galimybę pagimdyti vaiką. Tai lemia tai, kad padidėjęs kraujo cukraus kiekis lemia pernelyg didelį adrenalino paskirstymą, kuriai priklauso progesterono būklė, ir tai yra būtent šis hormonas leidžia jums paruošti gimdą suvokti.

Dabar jūs suprantate, kodėl mityba yra svarbi. Koncepcijos psichologijos ypatybės Moterys, norinčios pastoti, turėtų suprasti, kad sėkmės tikimybė daugeliu būdų priklauso nuo psichologijos. Koncepcija negali atsirasti dėl nuolatinio streso. Dėl šios priežasties jums reikia išmokti būti harmonijoje su jumis, ir už tai galite naudoti automatukai, masažai, aromaterapija, aromatinės vonios, raminamieji.

Patyrę psichologai atkreipia dėmesį į tai, kad stipri koncentracija noru tapti motina gali užkirsti kelią norimam naudojimui. Jei gydytojai pažymi, kad jūs galite pastoti ir ištverti vaiką, turite pasitikėti laiku. Būsimas vaikas tikrai supras, kada jis turi būti gimęs. Nesėkmingi bandymai pastoti gali sukelti baimę ir neigiamas emocijas, tačiau tokia reakcija nuolat išnyks norimo įgyvendinimo variante.

Tėvai turėtų suprasti, kad natūra tęsinys turėtų būti grindžiamas meile, todėl labai svarbu neskubėti, bet mėgautis padėkite giliausią penio įsiskverbimą santykiais su antra puse. Speciali kantrybė bus žmona erekcijos metu, jei nuo apsauginių fondų priėmimo nutraukimo nebūtų praėjo metų.

Kenksmingi įpročiai trukdo pastoti Kiekviena moteris turėtų padėkite giliausią penio įsiskverbimą, kokie blogi įpročiai, nepaisant jų charakterio, užkirsti kelią kūdikiui suteikti kūdikiui. Šiuo atveju turėtumėte eiti į sveiką gyvenimo būdą ir pasikonsultuoti su gydytoju, kuris tikrai pasakys man, kiek galite pastoti ir gimdyti sveiką kūdikį. Minimalios galimybės tapti motinomis turi moteris, rūkančiais ir naudoja alkoholinius gėrimus. Be to, tokie blogi įpročiai turi neigiamą poveikį embrionui.

Spermatozoidų rūkančiuose vyruose yra mažiau spermatozoidų, kurie taip pat nustoja būti aktyvūs, padėkite giliausią penio įsiskverbimą tai sukelia rimtų sunkumų. Privaloma, būtina rūpintis suvartoto kofeino kiekio sumažėjimu, kuris neigiamai veikia vaiko funkciją.

Atsikratykite blogų įpročių ir pagerinkite savo sveikatos būklę prieš rimtus jūsų šeimos pakeitimus! Ar metų laikas veikia koncepciją? Kiekviena moteris turėtų suprasti, ką ji turėtų ne tik žinoti, kokias dienas galite pastoti, bet taip pat siekia naudoti save. Taigi, vaisingumui įtakoja metų laikas. Spermatozoidai visada tampa daugiau pavasario pradžioje, taip pat rudens pabaigoje. Sperma tampa aktyvesnė vasaros pabaigoje, taip pat rudens pradžioje.

Idealus laikas koncepcijai - žiemos pradžia. Tuo pačiu metu galite nuspręsti ne tik padidinti koncepcijos galimybes, bet ir tam, kad vaikas atitiktų tam tikrą zodiako ženklą. Vyrai gali eiti į savo sutuoktinius. Taigi, reprezentatyvios lyties atstovai turėtų dėvėti medvilnės kelnes šiltame sezone.

Sandėliai stora kelnės sukelia šilumos kaupimąsi sėklidėse, dėl kurių spermatogenezės pablogėja, spermatozoidai tampa mažiau kokybiški. Žinoma, žiema yra išimtis. Sveikata turėtų būti tobula! Kiekviena moteris turėtų stengtis turėti tobulą sveikatą. Nepriklausomai nuo amžiaus, žodžiai "Noriu pastoti su antra, gali būti nėščia.

Kiekviena plona arba visa moteris gali susidurti su rimtomis problemomis su koncepcija. Žmogus turėtų galvoti apie svorį, nes jo virpesiai lemia padėkite giliausią penio įsiskverbimą gamybos pablogėjimą. Turėtų būti suprantama, kad narkotikų naudojimas gali žymiai sumažinti nėštumo ir kūdikio įrankių atsiradimo galimybes. Antibiotikai, analgetikai, antihistamininiai vaistai neleidžia brandinimui kiaušinių ląstelių Seksui negalite naudoti tepalų, kurie gali nužudyti spermatozoidų.

Tinkamas seksas - raktas į nėštumo atsiradimą nesant nevaisingumo Moterys yra suinteresuotos, ar galima greitai pastoti su tam tikromis lytimi. Tiesą sakant, neįmanoma pasakyti, kurios pozos yra sėkmingos ir kurios nėra. Labai retai, kai gimdos kaklelis užima neįprastą poziciją su intima konkrečiu keliu. Tuo pačiu metu jums reikia prisiminti sunkio įstatymą, kuris gali sulėtinti spermatozoidų srautą. Moterims, kurių gimda turi lenkimą, pozos turėtų prisiimti vyrų buvimo vietą.

Norint sutaupyti daugiau spermos savo kūno, po ejakuliacijos, rekomenduojama pakelti klubus. Tokiu būdu, tai geriausia praleisti dešimt minučių, o ne paleisti atvejais. Be to, nerekomenduojama vartoti dušo. Norėdami padidinti kūdikio sampratos galimybes, pabandykite atsisakyti varginančio sekso. Spermos kokybė žmogui su dažnai ejakuliacija gali gerokai pablogėti. Dėl šios priežasties, idealiu atveju, kai verkimas, seksas rekomenduojama spręsti kartą per dieną. Liaudies gynimo priemonės dėl nėštumo atsiradimo Kiekviena moteris, kuri svajoja jo kūdikio gimimą, gali pasinaudoti integruotu požiūriu pasiekti norimą vieną.

Pavyzdžiui, gali būti rekomenduojama liaudies gynimo priemonė. Be to, jei yra noras, noriu pastoti, liaudies gynimo priemonės tikrai gali padėti. Tarp efektyviausių reiškia, kad būtina atkreipti dėmesį į nuovirus, kurį reikia paruošti iš vienpusio ortlijos. Norėdami tai padaryti, naudokite du šaukštus spalvų ir lapų Ortlia. Būtina užvirinti juos 30 mililitrų virinto vandens. Dabar gynimo priemonė turės įdėti į ugnį ir palaukti dešimt minučių. Po to nuoviras turi primygtinai reikalauti, kad poliruokite.

Paimkite nuovirą ant šaukšto tris kartus - keturis kartus per dieną. Moliūgų kūnas taip pat žada būti naudingos dėl vitamino E buvimo kompozicijoje. Tokia priemonė leidžia koreguoti hormoninę moterų pusiausvyrą. Šis įrankis yra rekomenduojamas pridėti į infuzijas ir nuovirai, tačiau jis gali būti naudojamas su vandeniu prieš valgant.

Kodėl nėra nėščia Nėštumo ir amžiaus moterų sujungimas Kiekvienas gražios grindų atstovas anksčiau ar vėliau svajoja duoti gyvybę kūdikiui. Deja, paaiškėja, kad tai yra įmanoma. Tai reiškia, kada tai yra, aš nerodysiu visų jų suprantamų jūsų ačiū visiems žaidimui. Kita prielaida yra kai kurių skydų vyras ir jums nereikia jokios konstrukcijos baldų čia yra keista, jei kas nors užsikimšęs sau sargybiniams, pasakykite man rezervavimo tarnybų stotis dabar tai ne paverčia vandenį, taip pat viskas neveikia dabar ir kažkaip neveikia kaip ne laimingas Apie mane pakanka tiesiog įdiegti ką nors, ko nereikia būti robotų darbovietėje, bet tai, kas nėra.

Jis negali juokauti. Galbūt jums nereikia kaupti tik patekti į visus šarvus ir kažkas atsitiks, kad išeisite iš Brahi, pažiūrėkime, kas atsitiko išsamiau.

keldamas sunkią varpą

Mano daiktai, tai yra, aš galiu " t patenka į tave gerai. Apiplėšti spikes nieko baisaus aš nežinojau savo lūpų čia savo veidrodį už gerą sunkų darbą, kažkas baisu įvyko tai buvo. Na, pažiūrėkime apie grėsmingą problemą, taip pat nėra ypač įdomu. Gali būti žemėlapyje pasirodė kaip nauja vieta, "Windows Melci" vis dar iš mėlynos ekrano. Apskritai, bet po to, kai kortelė gali Eikite į Stream, ji žino, kaip padaryti atspindėjimą tai padaryti tada jūs galite patikti, kaip jūs, kaip jūs dirbate, bet kodėl gi ne, tai bus, viskas bus modifikacijų, bet man atrodo man.

Beje, nužudyk Polz Romą suprasti su siuvimo Carnica sargybą tie, aš pažvelgiau aš pažvelgiau į kitą vietą, kad mes tiesiog turėjome naują peklėti, kad yra leidžiama padaryti fanatikas ginklas ne alkoholio, taip pat ne, geraitai nėra nurodyta, kaip ji yra prisijungti tik dabar jis gyvena su šiuo gerai. Taigi "Chip Details Wow" bus ilgas ir taip, jūs esate pasiruošę eiti ir tada aš ne kitaip ir durų leiskite man 6 2, tada aš ne einu į teisingą kryptį į teisingą kryptį, todėl tai yra teisinga kryptimi Ne dešimt milimetrų man buvo nepakankamai man vakar, ką "Dongine Quests" gali atlikti žuvys, bijodamas pagrindinės istorijos ir mes tai padarysime.

Šunų žodžiai žiniatinkliai labai paprastai taip iš pradžių, mes nuėjome čia šia kryptimi ir eikime, bet čia 25 gerai, todėl už garsus derins hu-hu-hu, jis arba paliesti jį, eikime žaidime, ką mes uždarome Ar esate su erekcijos treniruokliai "Quest" tinklas, kurį kažkas elgiasi ar sveikiname visiems. Beje, aš pažvelgiau į srautų teoriją, kol tai yra visiškai įmanoma nedelsiant mirti, dėka pragaro.

Privalumai paliekant mane, ir taip, jūs turite kažką panašaus į avansus, ADR nėra taip pakenkta, kad galėtumėte jums padėti tiesiog nesistengti. Aš būsiu padėkite giliausią penio įsiskverbimą. Akivaizdu, kad dangtis pakels įvorę, kad ji yra tai, kaip pati oda vyko, kad važiavimo bumas bus eiti, kodėl nėra išteklių kelyje, ypač tiems, kurie yra reikalingi ne visi ateina mane lyja.

Jis nesiruošia ten jums kažkaip labai specifiniu vilkimu į mane išilgai 39 metų, norėdami įeiti ir trumpesnius mokėjimus penkių viešbučių "Aques", pirmiausia atsisiųsite visą pusvalandį ir pusę megabaitų 3 nėra aprašymo tipo Gaukite viską, kaip tai nėra, nėra šios informacijos. Leiskite globėjui, tai vadinama rusų kalba. Informacija Aš būsiu su "Bare Darren", visas košė grįžo į dabar srautą, kuris bus puikus kosulys, kuris sugrįžo kitu būdu, tai blogai taip įdomu apie tai, ką Bušo nosis ieško 67 72 čia, net daug dalykų nebūtina padėti jums skubiai reikia nieko.

Ralis prašome padėkoti jums pirkti ten, kur mes einame 87, ir šiame namo kažkieno 89 reikia vyro ir šalia 91 Taigi, sprendžiant garsus ne eiti čia taip gerai, eikime į istoriją ji yra pačiame gavimo, kad kūrybiniame studijoje yra tai, kad kūrybinėje studijoje ji yra tai, kad kūrybinėje studijoje nėra T Šį klubo turinį iš klubo kūrybiškumo 90 gali būti nustatyta iki 87 reiškia, kad čia nėra vienos pusės.

Vyras bus 82 ten ir kur jūs turėtumėte būti skaityti pusę sandraugos čia. Čia rasite laiškų priesaiką, kol mes randame tai, ką mes ieškome 83, prašome ne mirti 84 86 Atsiprašau 86 įgūdžių ir leiskite Eikite iš čia Sveiki, aš esu keista šiukšlių čia ir trumpai, su juo susidomėjau globėjo sistema.

Aš nusipirkau jį ir kad galėčiau suprasti, kaip jį gauti. Aš apskritai sugrįšiu 79, atnešk man 84 masės statistiką kažkur čia jis paprastai yra iki 90, jūs čiulpėte čia. Ne, bet padedant ką nors Jums nereikia pašalinti pragaro 87, kad DOC Dabar ieško informacijos 83 Namų minuso nuėjo į sėkmingai taip, kad mes nuėjome į minus 8 10 toliau nuo to, kas ketina eiti visais blogesniais sprendžiant viską, ką tikrai taip laukiate, kaip jūs neužsikimsiite.

Kur mes neturėtų būti nieko baisių komandų, aš stengiuosi perduoti srautą ir taip galite vėliau pažvelgti į įrašą, todėl jei. Bus kažkas įdomu, jūs visada rasite čia 79 Taigi, kur man Tito žaidimas sušikti gali paaiškinti žmogišką dėkojame labai gerai, nes tikrai įsivaizduojate tai, kad ar kaip laiptai ant laiptų yra taip gerai ir jie yra Michael Jordan šokinėja Pastatas negaliu maksimaliai to padaryti. Padarykite mane eiti į pūlingas visi šunys su masažu savo sargybos sistemos advokatas tai aišku, kad jis gali būti mes einame ne tik ne toje kryptimi 79 buvo Andrejai Sveiki ne žaisti No Mods Ši versija PlayStation 4 yra vienintelis dalykas, kad šiandien kūrybinėje studijoje nusprendė Paimkite oponentų priverstinio šarvų apsaugą.

Aš norėjau pamatyti dabar, aš noriu jį surasti ir tada eikime per Quest metro yra vienintelis dalykas, kad yra Dalci visa tai yra tai, kad šis "Gotas" pastatas bus į mus toli Harbour Nutka žodį visą gerą vakarą, kaip tai, ką aš ne "t po erekcijos nėra kažkur kramtyti Erekcijos tepalo stimuliavimas praleisti ir praleisti branduolinį ventiliatorių rasti pan, jie yra gerai čia taip, kaip mes einame į dešinę pusę, todėl viršuje tęsis ir jis žino, kaip tai yra.

Tai atsitinka, kad šūdas žaidimas yra knyga nosies vairuoti tik 81 šia kryptimi dabar bus šie teisingai, parodykime prieš šia kryptimi, bet dalykų pasaulyje, todėl čia yra kažkas įdomu aš neprisimenu Max Slog taip ačiū už atidarytos durys Ką mes turime čia ir kodėl aš tai padariau neaišku. Tos kalė apsaugos sistema ir džiaugsmai pradėjo šilumą iš ten labai dėkoju jums už komentarus. Žinoma, nes šaudymo pagrindas yra jūs, kur jis yra nuskaitymo svoris išliko palūkanos 87 taip arti, kad niekada nebuvo mano glaudesnis čiaVisa teisinga aš rasiu šio ieškojimo įvykdymą yra meistras-LoMaster Vakaras Gerai.

Taip, radome vaikinų sargybinius. Tai bus mano drabužių mano drabužiuose ir manau, kad tai bus tavo motina gerai eiti dabar antrojo skerdenos šios gynybos ir čia jis praleido, kad aš praleidau taip, aš nežinau, aš pamatysiu, kaip tai atsitiks Vėliau ir ką turėčiau daryti, ir taip padėkite man antrą antrąjį skerdeną ir paliktą dėl kontrolės buvo siaubingai vienodi, jei turėčiau tai padaryti.

Taigi yra taip, kad nieko gerti tiek daug gerti, gerai pažvelkime į informacijos žemėlapį, kur mes turime čia vaikščioti, kodėl ir ne visi sotitikov prijungė ir šiandien aš nusprendžiau pažvelgti į tai, kas gali būti padidiname varpą pratimais Visai Lizka buvo x5. Padėkite giliausią penio įsiskverbimą tiems, kurie vienu metu patikrinkite padėkite giliausią penio įsiskverbimą dabar yra tai, ką norėjome nuo IZI savarankiško, ji yra nesugebėjusi rimtai, ji yra tokia bangavana, padėkite giliausią penio įsiskverbimą aš buvau toks kreivas, bet, pavyzdžiui, dantų krapštukas yra tai, kad laukiau Prieš penkerius metus.

Dabar jie yra sargybiniai, tai paaiškėja taip, tavo motina, aš dar esu dar viena brolija. Jūs to nepadarėte, kad padarytumėte stebuklą ir darbuotojus, kad čia rasite kažką panašaus į kolegą čia, kas pasakė pragarą atakoje, jums reikia Bupsikos puokštės, prašau, kad žmogus nebūtų bauginantis ir jums nereikės Pakelkite man, kiek jūs negalite net įsivaizduoti, kiek galite šūdas jums tiesiog sprogti rimtą dude česnakai jums skuba savo motina, jei Bagoju turės.

Įdėkite savo "Saver", tai nėra gera, galite mirti, prašome padėkoti jums Važiuojate žmogumi juoktis ir aš neturiu Pizdi bijojau, kaip jis yra "Epichny", kuris veikia mano Dievą, bet tai jau domina tobula baterija yra ta meilė sprogti ir taip Vėliau bus klausimas, ką neturite rakto iš krūtinės.

Štai laiško akys, kad kažkas visiškai atspindi, kur jūs parodysite "Off Walk", jūs rašote "Rubble" Nereikia, bet ne blogai dude, todėl noriu parašyti tai, ko vartojate įsilaužimo platinimui, nereikia skaityti Holly fonas per daiktus taip ir man golobio ir tai yra didmeninė dot duson taip atsarginių klausimų.

Rūkymas, todėl vis dar buvo kažkas, kas buvo prakeikta, kas man pasakė, prašau, mes vis dar pasiėmėme du du dalykai gerai, taip pat pamatysime viską, kas taip gerai, sveiki sargybai, tu čia gerai, todėl ji eina čia bus viskas, ką aš turiu surinktą prisijungti, aš negaliu, deja.

Stovėti p. Habrot Rud Nemokama atminties kaip Sturmatron naudoti jį nuėjo su manimi nuo burnos. Dabar galite įdėti tik Nishtyak mums savo pėsčiųjų jėgainių šarvus. Ir kodėl jūs nuolat įsilaužate, kad jums reikia padaryti du p. Brave, tikriausiai kalbant apie galios šarvą. Trumpai sakykime, kad eikime namo, pamatysime namus juokingas erekcija be chemijos tiesų, kad du palydovai laukia idvickle ir jei dabar darysite daug trumpai, turite eiti namo, kad suprastumėte, ar tai yra, kaip tai vyksta, bet kaip mada Dėl kai kurių charakterio ir kad galite tai padaryti, pažiūrėkime, kad šeimininkas jus supiltų apie save, kad nesupaprasčiau.

Sąrašas nužudytas sultingas pristatymas šiais atvejais man atrodo, kad tai bus įmanoma įvykdyti minitmenus. Leiskite mums padaryti Nishtyachki Gerai tokie objektai, kurių sušikti.

Aš taip gerai pakabinu man taip gerai paaiškinti, panaudojkime, tai yra, aš negaliu to padaryti, bet gerai, bet kaip tai nėra palikti sargybų čia arba kad viskas bus vienintelė aš pamačiau ekrano kopijąJūs netgi galite pakeisti jį vaikščioti čia, kad sprendžiant visą pikapą, jums bus tiesiog tuščias Brani stiprumo prieš tuo pačiu metu jūs.

Jūs esate jums paprastai į kaimą. Žaidimas nėra toks ir kaip ne tada daryti su jumis, eikime į laukimo režimą ir nemokamą atmintį, kad nėra nieko išeiti ir kas dabar nušautas iš ten, kur jūs sakote Vienoje ne per daug klausimų šiam veidui čia pirkti keistą faktiškai vonios, pavyzdžiui. Uždarykite tipą, todėl čia jums reikia drabužių, esame visiškai aprūpinti armatūros ginklu, kuris apverčia ir suteikia jai pernelyg be kasečių, kad būtų galima tik teoriškai teoriškai pakartoti pradžia Ir pora raketų, ką nesate "Mughaha" sėkmingai visi išleido ir visi smagu.

Su šiuo dabar tai yra tavo apie tai, kad mes vis dar sakome, kad mes visi, kad mes iškėliau, nes aš kvailai nepamiršti ten buvo kažkas kita taip yra galimybė surinkti save tą patį dalyką, aš esu tikras, kad tipas ir su mano rankų šarvai nėra vienas Čia ir ateiti čia. Labiau pasitikėkime lauke, pasitikintys beveik tiesa, kad žinotumėte, kur ji beveik ateis, dėksime čia viskas būtų šimtas. Aš negaliu suteikti jums komandos ir jūs tiesiog paleisite gerai, ateisime klausykime, kad jūs galite būti jums dabar, kai galite surinkti čia ir ne, todėl aš imsiu išteklių pakuotės, aš negaliu jums padėti šešėlis okay okay Herovina pabaigą pasaulio įstoti viskas taip ir liko gerti ir budėjimo režimas.

Taigi, tai tas pats sintezė čia tai pney raktas žinoma paaiškėja, pagerėjimas turėtų būti už Krosby rėmo. Dėkoju už info čia truputį kitus dalykus reikia pagalbos tiek pat palikime čia mes nudžiuginti dėka apie prašymą, bet aš vis dar bando padėkite giliausią penio įsiskverbimą šį stebuklą tiek informacijos objektai čia eikime čia dabar visi, kad mes iškėlė, bet. Šio tūrio tūris yra šiek tiek laiko, bet vis tiek tai nėra, kad tai nėra suinteresuota, nors tai gali būti žaislai, kad gautumėte KIS Albert Wesker svorį, todėl čia yra Whisky stebėjo Jackson atėjo Jackson, jūs neturiu suprasti save ir ant visų Marijos viskis čia ir tada Na, taip, nes mes esame sukurti iš programų.

Pradėkime tuščią holookamentą, kad iš pradžių šildymo mes išklausėme mus, todėl jau įdomu, kad suprantama viskas yra tokia sukrauti jus, kas tai yra, pažiūrėkime, ką mes nesame ypač įdomūs, kad galėtume matyti, mes paėmėme kitą filialą ieškojimas. Mes nesame ypač įdomūs, kad jūs vis dar nesate supratęs vaisių, eikime čia dabar mes tai nuvažiuosime tiek daug, kad man parodysime visus "Chase" fotografuojant, kad nebūtų gerai su sušikti. Ten gerai vairavo, pasveikink manęs visus teleportuokite 0 iš į pragarą yra baisu paprastai nuostabus tai padėkite giliausią penio įsiskverbimą su "Warhead" sušikti šį baisią šiukšles, todėl ji tampa ir išardyti su juo, galite tiesiog pašalinti maitinimo šarvą ir daryti nieko gerai jis kris ir atsistoti ir labiausiai šarvai nebus.

Žinau, kad tai suteiks savo saulai gerai, duoti čia Mahedetik tyliai nepalikti viskas pakankamai sustabdyti taip, kad su tokiu stimuliatoriumi dangčio kasetės fragmentiškos geros Dick Dick čia savo šlapimo jūs darote viską laukti, kol batai sumušė Prisijunkite, todėl pradėsite pradinį diegimą ir adresą, kurio jums nebus prieš. Mes gausime raketą ir dude, mes tiesiog kinezhma ne alkanas visi gyvena su juo dabar ir iš jo kūnas kasetės šiek tiek giminės jis ūgliai ne 5 milimetrai tiesiog laikykite dabar jūs gyvenate kaip tikras Murry, o Iš tiesų jūs žinote, viskas nėra tokia paprasta, kaip jūs galite įžeisti naktį, aš nebuvau laukinis.

A tipo TAIP ventiliatorius paliko erą gerai, todėl laiško sušikti kas dingo pakelta ir Raktas Raktas asmens dienoraštis akys nereikia nereikia nereikia, bet viskas yra gerai su mumis, ir tai yra žaidimas, mes turime visi gerai dirbti iškyša informacijos. Taigi gerai palanki manimi latviesu, kad tai yra tai, ką čia vyksta keistų dalykų vienišas, kad dabar galiu įvesti naujų šulinių ka ateiti čia jie nėra dude dyan, todėl yra asmeninė matrica Liberty Prime dude visa tai, ką manote, kad apgaulė Šūdas, kaip per asilą, padėkite giliausią penio įsiskverbimą buvo padaryta prakeikta, kuri stebėjo srautą, dabar atrodysiu tuščias.

Aš net nesakysiu manęs už minutę ji buvo taip šnipai nuo ateities ji buvo 55 minučių transliacijos trumpesnį, kuris matė, kad mes pakilo iš šio kūno.

Pasakyk man, kad būtent tai buvo toks ginklas. Ne per daug Vyriausiasis, kad mums nereikia, nors ir kita vertus, kaip dabar mes turime pasakyti dabar, eikime man reikia visa tai vienodai, eikime į garbę Ford tai bus artimesnė sritis. Nors iš mūšio zonos per Dermos nėra, tada jūs esate arčiau per jį ir eikime taip, bet jau jau surūšiavo jau gerai, aš nesu įsitikinęs, kad iki galo, bet jie susidūrė su magija, mes galime Praktikuokite nekrozę, aš neturėčiau viršų garsiakalbių mother kalė, aš esu ploxo Nouga gamepad.

Pilnas padalijimas, kaip prašymas dar nepatinka, kad mes buvome, kai mažieji buvo vamzdžių kompiuteriuose, tokie vėsioje dude su minigaru. Bet jūs gerai klausote, ką paėmė lazerio ginklas, jūs nesakysite visos minigano Baigti būsite kartu ir be manęs gerai sugebės susidoroti su gerai atliktais vaikais. Tai baisu čia buvo kliūtis nebuvo pasisekė gerai, eikime per mėsą, tai ne daug medžioklės ant kampanijos, turite greitai išsaugoti nepamiršti apie šį žaidimą, viskas aš šūdas, kur mes suprantu, kad mes suprantu, kad mes esame viename iš jau sužinojau apskritai stereo, užpuolikų paragauti priimami jūsų ausys.

Takada Smulkiau prarasti, jūs negalite baigti ir aš taip pat maniau, kad ji perka save Turagi eiti tada gebean su jais. Mes įdomu pasivaikščioti, kad įveiktų viską išgyveno. Gerai, kad pakeistumėte ar kvapo mane, žaidimą, žaidimą, žaidimą, žaidimą, žaidimą ir nuvažiavo man stimuliatorių, kad padengtumėte mane Rasti pagalbą apie tai tyliai ir nėra mėsos, kad būtų su dailidėmis su visais mano šaudmenimis, aš nesu daug tiesiogiai, kai žaidimas tikrai ne labai gerai supranta kūrėjui, iš esmės yra šautuvų, yra šautuvas stimuliatoriai.

Nesvarbu, ar kiekvienas rado mane brolijos šia apsauga smilgos jei taip tai kietas gerai eime tavo motina prašom. Šiek tiek man reikia tiek daug čia ir sargybiniai, kur kiekvienas prarado kovotojas, bet, matyt, jis turi būti ne dabar apie sukilimo, aš negaliu laukti laukinių freza aš tiesiog susilpnėjusi neveikia man, kad jis nėra Net dirbti vaikinai vadovauti žiemai į ataką.

Įdomu tai, ką teismas dėl Kypih yra šaudymo sąskaitą kodekso, tai nebuvo papildymas, kuris buvo verta vartoti Aleksandras. Jūs turite galimybę parodyti, ką fashions mes turime tokių pakliuvom iki blogų klaidų duoksniuoti žaidimą Šiuo metu nebuvo. Skonio tai metro nebus suformuoti taip, kad Aš laukiu tavęs, aš laukia jūsų iš praeities, bet ir jokiu būdu buvo išsaugota labiausiai Netinkama metu, bet dabar mes matome, ką mes turėjome tai labai blogas ilgą pakrovimobeje tiems, kurie domisi tokia, kaip jūs nuolat buferio 5 minučių prieš Stream pradžioje dėl šių priežasčių, o žaidimas yra apie pakrovimo Spock.

Rekomenduojamos koncepcijos. Kas yra geriausias vaiko supratimui

Viskas bus ten, kur viskas taip suprantama taip baisu, kur kiekvienas eis gerai, tegul vis dar stovi čia, kad tokia tikimybė čia ieškoti savo šarvus ant jo, vaikščiojo ant jo bet galiu turėti nieko, aš tik taip suprantu, kad gali būti toks Rink drąsus dude esate neaktyvūs su posakių tai, ar. Ar kas nors žino anglų ar konkuruoti naktį skaito subtitrai nereikia kažką apie NE pishi taip jums šaudyti ten langas rimtai eisime aš net domina ryškesnis noriu vaikščioti su jumis go go go go go eikime mes matome ne sprendžiant pagal šūksniais girdžiu iš plieno brolija riteris swammed ten.

Dėkojame, kad persikėlė gerai atliktą valgyti nerado būdo, kaip šūdas jums sušikti į sienas paprastai suvaržykite ir jūs pakilo sau ir praėjote daug laiptų, kol jūs nufotografavote pastatą, su kuriuo jis neįvyksta ir vėl matome toliau ir pamatyti, kas atsitiks ir tai scena niekada neįvyks aš tikriausiai nematė vyriausybė prisiminė. Viskas, ką baigsite lyja, žinote, kaip paskambinti brolis, nuo to laiko, kai mes esame jų kariai, būsite dar vienas ar priešas gerai, eikime eiti čia, kaip jūs rasite būdą nusileisti.

Būkite šiek tiek daugiau ačiū, kad dabar galite eiti. Tiesiog paleiskite viską, ką gerai pasakykime, kad tai buvo, jei galėjote paskambinti man, bet iš tikrųjų yra klausimas dėl šio apsaugos tipo, jei mes neužsiimsime plieno, tai yra, mes anksčiau ar vėliau rasime tinkamus kunigus čia Viršuje paliks mus ten bus blogas santykius baisu mes susirūpinę tiek žaidimas nemiršta eisime pas mus. Yra ilgas kelias pirmyn čia ir laimėjo su šiuo giminystės kaip man primena, ką penis aš ne eiti čia ir taip tiksliai ten turėjo eiti į vandenį mes tik ne vanduo čia tik vanduo.

Na, išbandykime "Fallulat Parkur" dažnai kas nors yra, jūs atiduodate "Dick Poker" ranką kaip tai, kas gerai padaryta, kur nebuvo būtina, kas aš jau pasiliko pragaro, mes neteko gerai, mes nenorime eiti vanduo į šį uostą tiek daug Na, eime padaryti.

Viena vieta dabar atversime, kokie teleportai gali ateiti, juokinga varpos 20cm moteriai tiems, kurie nežino ir nežino, bet aš ne gilinu, prisimink šiuos Varon, kuris dabar skrido čia, aš tada parodysiu padėkite giliausią penio įsiskverbimą akis nuotrauka bus naudinga iš tiesų gerai, kas yra austi Aš čia pavyko bent penkias minutes nieko neįvyksta.

Negalima sprogti - taip, be visa tai prašome, todėl važiavau taip dramatiškai rokeris studijavo Taip ir tiesiai ir liūdesį melancholijos sieloje jūs visi, kur visi kiti rado ne visi, todėl "Fallout įsivaizduoti mylės išmesti į pagrindinį ekraną. Leiskite ir Romeico, mes iš traukinių pagal bangos svetainę iš Dymovsky.

Impore likti šaulys islamo Socialinės Suns apie internete be įžeidė ir Jonas buvo pirmasis Bullitis kad būtų daugiau erekcijos paprastai galime paspausti kaktą. Mes turime pakankamai stiprus tipo dabar akcijai dvi komandas vėl indulgencija, kad jie miršta viena krūva miršta ir miršta visi bus draugiškas viename krūvoje pagal tai, kaip čia. Kitas nebus stovus, o karo vaikai greitai greitai greitai greitai, kad tai padeda mums gerai iš bolotniks.

Ir Dick žino viską yra pasirengusi mano mažai mechaniniams draugams. Jūs esate pasiruošę persekioti. Na, kaip šiek tiek krūva bunkeriuose gerai, Palaukime realus priešininkas, padėkite giliausią penio įsiskverbimą man tikėti galią šarvai tikime jūs negalite žinoti, kaip pakeisti mažą pūlingas jos.

Man nepatinka didelis sprogimas tik dude. Man nepatinka tavo. Visos priemaišos iš jų kojos taip nelaukite čia, mes suteikiame jums tokias vietas, kurios bus įjungtos gerai, ir tik puses, mano nuomone kažkur dabar bus smagu dabar kaip man patinka mano darbas okay telefoną dabar galėčiau negirdi Taip, aš išjungtas garsą šiandien gerai padaryta nors.

Aš taip pat ne visi bet kokiu būdu ir Babava jūs lankotės jūsų grindų mope yra toks šiek tiek linksmas fotografavimas, ar tai yra žemės, tai buvo ašaros išgelbėti mus visus suvartojamus, kai mes šaudome, turėsite ką nors išgydyti apie tai ką paklausti jus ir jūs ateiti kitą jiems ir pasirinkti gerai padaryta ant sienos. Taigi mes neturime laukti, mes turime čia, kad žaidimas nenorėjo būti taverged nes matėte tekstūros pora sumažinti avių todėl tampa mano tik tada, jei jūs galite pamatyti šiuos kiaušinius pelkių ir kažkur ten viduje Gun Taip jie mums mes ne fizinis Gerai Ką dar vis dar viduje ir čia visa tai ir kad mes vis dar laukiame visų draugysčių.

Apskritimas pakils rankenų jis vis dar turi kumpis sūris šiuo išlaidų, kur mes esame karabinai čia ir išvyko dar kažkur yra žemyn viena, kad bet kokiu būdu sienos būsiu teisus su manimi dabar mes padėkite giliausią penio įsiskverbimą padaryti mano, kad tai nori užduotis dar Vienoje, tada ji yra malyavochka. Kaip ateina nėštumas Kiekvieną mėnesį moters kūnas brandina vieną kiaušinį. Ji išsivysto vienoje iš kiaušidžių apie dienų, o po to per 24—48 valandas pereina į kiaušintakį, vedantį į gimdą.

Šis procesas vadinamas ovuliacija. Ovuliacijos metu organizmas ruošiasi galimam nėštumui, gimdoje susidaro nauja gleivinė, gaminami specialūs hormonai. Kiaušialąstė lieka kiaušintakyje maždaug vieną dieną. Jei per šį laikotarpį jis susilieja su spermatozoidu, atsiranda nėštumas. Priešingu atveju, kiaušinių ląstelė miršta ir po tam tikro laiko pašalinama iš organizmo kartu su krauju ir gimdos gleivine.

Taigi, galite pastoti tik tam tikrais laikais, susijusiais su ovuliacija. Kokias dienas galite pastoti Dienų skaičius tarp menstruacijų pradžios vadinamas menstruaciniu ciklu. Ovuliacija vyksta maždaug viduryje. Menstruacinio ciklo trukmė yra individuali kiekvienai moteriai, todėl ovuliacijos laikas turi būti apskaičiuojamas nepriklausomai.

Sveikame organizme nėštumas gali įvykti pačios ovuliacijos laikotarpiu ir iki 5 dienų. Po kiaušinio išsiskyrimo iš kiaušintakio, galimybė pastoti yra minimali, tačiau nereikšminga tikimybės dalis išlieka. Likęs laikas iki menstruacijų pradžios laikomas natūralios išsaugojimo dienomis. Moterų ciklas priklauso nuo daugelio veiksnių, jis gali klajoti ir pakeisti jo trukmę. Todėl neturėtumėte atsisakyti apsaugoti natūralių kontracepcijos dienų, jei nenorite turėti vaiko.

Kaip nustatyti ovuliacijos pradžią Dažniausias metodas yra matuoti bazinę temperatūrą.

"Fallout Update 4 Guardian Management System".

Procedūrą būtina atlikti kiekvieną dieną arčiau ciklo vidurio. Ovuliacijos dieną temperatūra šiek tiek sumažėja, ir iškart po to - staigiai pakyla. Bazinė temperatūra matuojama iš karto po miego, neišeinant iš lovos.

Norėdami gauti tikslius rezultatus, miegokite bent 5 valandas ir negerkite alkoholio. Taip pat galite sutelkti dėmesį į subjektyvius pojūčius. Per ovuliacijos laikotarpį skrandis gali šiek tiek pakenkti, o lytinis potraukis taip pat didėja. Didėja natūralių sekrecijų kiekis ir didėja jų klampumas.

Pastaruoju metu ovuliacijos bandymai tapo dažni - jie parduodami vaistinėje ir turi didelį pasitikėjimą. Tačiau pats tiksliausias būdas yra ultragarso stebėjimas: gydytojas keletą dienų stebi kiaušinio brendimą ir gali aiškiai nustatyti ovuliacijos momentą. Tiesą sakant, kiekviename cikle yra tik kelios dienos, kai lengviausia pastoti, ir kiekvienai mergaitei jie skaičiuojami individualiai, priklausomai nuo jo ciklo trukmės ir tvarkingumo.

Instrukcija 1 Moterų menstruacijų ciklas prasideda pirmąją jos laikotarpio dieną. Po menstruacijų jos kūnas auga ir vystosi naujas folikulas - kiaušinėlio ląstelė specialioje membranoje, kuri per kelias dienas sugenda ir išleidžia apvaisinimui paruoštą kiaušinių ląstelę. Šis procesas vadinamas ovuliacija, būtent šiuo metu naudingiausia yra koncepcija. Kiaušinių ląstelė gyvena tik dvi dienas, o jei po šio laikotarpio ji nesusitiko su spermatozoidais, nėštumas šiame cikle greičiausiai nebus.

Jei merginos ciklo trukmė yra 28 dienos, ovuliacija iš tikrųjų patenka į dienų, ty viduryje. Tačiau kitais atvejais, kai ciklas yra ilgesnis ar trumpesnis, ovuliacijos diena šiek tiek keičiasi: reikia skaičiuoti 14 dienų nuo kito siūlomo menstruacijų momento.

Taigi moteriai, turinčiai 24 dienų ciklą, tai bus dešimtoji ciklo diena, o moteriai su 35 dienų ciklu - 21 diena. Norėdami nustatyti ovuliaciją, naudokite specialius testus, kurie parduodami vaistinėse, arba ryte matuokite bazinę temperatūrą - ovuliacijos metu jis pakyla iki 37 laipsnių ir daugiau.

Gydytojai sako, kad jei jūs mėgstate kas antrą dieną nuo dešimtosios iki aštuonioliktos ciklo dienos su dienų trukmetada tikimybė pastoti yra labai didelė. Jei turite erekcijos metu yra labai sunku arba trumpesnį ciklą, apskaičiuokite maždaug ovuliacijos dieną ir pradėkite aktyvų vaiko planavimą prieš septynias dienas iki šio momento.

Kaip gebėjimas pastoti priklauso nuo menstruacinio ciklo? Instrukcija 1 Menstruacinis ciklas apima visus pokyčius, atsirandančius moters vidiniuose lytiniuose organuose. Yra keturi menstruacinio ciklo etapai: - menstruacijų laikotarpis, kai dėl vazospazmo ir gimdos sienelės susitraukimo atsiranda endometriumo atmetimas ir pašalinimas - tai yra priežastis, dėl kurios kraujo išsiskyrė iš genitalijų trakto, šis laikotarpis trunka dienas; - proliferacinė fazė trunka dienų; šiame etape folikulus stimuliuojantis hormonas pradeda subrendti keliais folikulais, šis laikotarpis trunka apie dvi savaites; tada ateina ovuliacija, kuri patenka į menstruacinio ciklo vidurį - didžiausią iš brandintų folikulų išsilieja su kiaušinio išsiskyrimu, kuris patenka į kiaušintakį kiti subrendę folikulai pradeda keistis ; - Sekrecinė fazė prasideda nuo kiaušinio išsiskyrimo iš folikulo ir laikinosios liaukos - korpuso ląstos - susidarymo, kuris sukuria didelį kiekį hormono progesterono.

Progesteronas padidina endometriumo jautrumą, didina jo klampumą, taip padidindamas apvaisinto kiaušinio pritvirtinimo galimybę.

Šis etapas trunka vidutiniškai dienų. Bendra mėnesinių ciklo trukmė yra 28—32 dienos, kartais šiek tiek daugiau. Jei kiaušialąstės tręšiamos ir fiksuojamos, regeneruoja korpusą ir prasideda menstruacinė fazė. Menstruacinio kontracepcijos metodas yra pagrįstas menstruacinio ciklo fazių keitimo principu. Kiaušinio gyvenimas yra tik 48 valandos nuo to laiko, kai jis palieka folikulą. Per šias 48 valandas ji turėtų patekti į kiaušintakį ir palei ją į gimdos ertmę.

Yra kyla nugalėtų dievų - Zeuso karūnų tėvas, kartais Aukščiausiasis Dievas, ten Prometheus Titan Jappets tėvas, jie "nei vėjas, o ne gali mėgautis didelės kainos saulės šviesa". Senovės graikų tikėjo, kad egzistuoja kažkur ant gražaus čempionų, kur "žmogaus nerūpestingos žmogaus dienos veikia". Ten gyvena mažai laimingų žmonių. Kas konkrečiai, Homeras nepraneša, jis tik atkreipia šį amžinąjį, sumontuotą žmonijos svajonę. Ten: "Taip pat pūsleliams, ne lizto akmens, nei vandenys neturi žiemos", ir "saldus laisvai plaukioja daro Marshmallows, vandenynas su šviesa atvėsti ten siunčiami žmonėms baltymus vandenynuose.

Jūs nesistengiate sužinoti - kur gimė Homeras ir kas jis buvo. Išdidžiai apsvarsto savo tėvynę visuose miestuose; Svarbu yra dvasia, o ne vieta. Poeto pareiškimas - Glitter "Iliad" pats, Odyssey pats istorija. Nežinoma graikų poetas. II amžiaus Bc. Taigi, senovės graikų nesutarimai apie tai, kur gimė Didžioji poetas, nors septyni miestai teigė garsiausių eilėraščių autoriaus vaidmenį. Naujausi laikai jau nustojo būti suinteresuoti šiuo klausimu, tačiau mokslo ginčai kilo kitoje progoje, ar apskritai buvo homeras, yra kolektyvinis poeto vaizdas ir ar eilėraščiai egzistavo tokioje formoje Mes dabar žinome juos.

Prielaidos buvo išreikštos, kad kiekviena daina buvo atrinkta atskirai skirtingų aukštumų ir tada tik jie buvo prijungti ir sudarė vieną pasakojimą. Tačiau vidinė eilėraščio vienybė, kurią mes jaučiame, dabar skaitote, pasakojimo vienybė ir nedidelis, visos bendros bendrosios koncepcijos logika, vaizdinė sistema įtikina mus, kad turime vieną kūrėją, puikų autorių, Galbūt naudojant individą jau egzistavo mažos dainos apie įvairius Trojos karo epizodus ir Odyssey nuotykius, sulankstė eilėraštį savo visame, įsiskverbdami visą savo audinį su vienu poetiniu kvėpavimu.

Homeras atnešė antikvarinį pasaulį. Senovės graikas studijavo jį nuo vaikystės ir visą savo gyvenimą turėjo idėjų, vaizdų, jausmų, kuriuos savo varpos padidinimo kremas atsiliepimai generuoja didžiųjų vyresnių eilėraščių.

Homeras suformavo nuomones, skonį, senovės graikų moralę. Labiausiai išsilavinę, išskirtiniai senovės pasaulio protai buvo linkę ELLIN kultūros patriarcho institucijai.

Jis, žinoma, jo šimtmečio sūnus, jo tauta. Jis sugeria moralę nuo vaikystės ir jo talpyklų idealų, todėl jo moralinis pasaulis yra jo laiko graikų moralinis pasaulis.

Tačiau tai mažiausiai mažina savo asmenines savybes. Jo vidinis dvasinis pasaulis, kurį jis su tokia įdomia poetine jėga atskleidė savo eilėraščiuose, tapo visų savo skaitytojų pasauliu tūkstančiais metų, ir net mes, nuotoliniu būdu nuo jo ir šimtmečių bei erdvės, pajusti naudingą jo asmenybės įtaką, Suvokti savo idėjas, geros ir blogos, gražios ir negraži sąvokos.

Kam iš mūsų nesijaudina Agamemnono sugrįžimo į savo tėvynę ir tada Vily klastingą nužudymą? Jis pradėjo pabučiuoti jį tėvyne mielas; Žiūrėkite dar kartą Kokie rūpesčiai gali laukti Agamemenono šiuo metu? Kokie įtariami visiems? Tuo tarpu tai buvo tuo metu, kai jis laukė savo mirties, ir nuo artimiausių žmonių iki jam - klubų lyderių žmonos ir giminaitis EGISTA. Paskutinis su "meilus skambutis" pristatė jį "įtarimu dėl užsieniečio", namuose ir nužudė "ant linksmų peer".

Kartu su broliu Agamemnon, mes sukrėstas išdavystė ir tragiški finalai džiaugsmingą savo tėvynės sugrįžimo į savo tėvynę Homeras padarė jausti išdavystės bjaurus, nes jis pats pajuto neapykantą ir pasibjaurėjimą visiems žiauriems ir klastingiems aktams, kurie buvo humaniškas ir kilnus, ir tai jo asmeninė kokybė jaučiama kiekvienoje eilutėje, kiekviename epitetu. Senovės nežinomas poetas, kuris sakė, kad buvo svarbu ne ten, kur gimė poetas, ir tai, ką jis investavo į savo eilėraščius, jo mintis, siela.

Padėkite giliausią penio įsiskverbimą "Iliad" ir "Odyssey", mes nuolat jaučiame poeto buvimą, jo moralinius, politinius ir estetinius idealus, mes žiūrime į pasaulį jūsų akimis, ir šis pasaulis yra gražus, nes atrodė poetas.

Homero istorija yra toli nuo tendencingumo, bet jis nėra susijaudinęs, jis yra susijaudinęs. Jo herojai yra siautėjantys, aistros žaidžia savo sielas, dažnai stumia juos į beprotybę, poetas jų nenumato. Jo pasakojimas yra humaniško tolerancijos.

Jo pozicija, padėkite giliausią penio įsiskverbimą su įvykiais, vykstančiais savo eilėraščiuose padėkite giliausią penio įsiskverbimą veikiantys asmenys yra panašūs į choro padėtį senovės teatre. Choras džiaugiasi, liūdesiu, bet niekada nesugebuliuoja, nesmerkia ir netrukdo įvykiams. Homeras negali paslėpti savo nuolatinių priėmimų ir taikos bei žmogaus.

Pasaulis yra Grandioze, puikus, jis yra gražus, jis gali būti Grozny, jis gali turėti asmens mirtį, bet jis neslopina asmens. Asmuo pateikia neišvengiamumą, nes ji yra paklusnesnė ir dievų, bet niekada neatskleidžia tvirtos savęs palydovo link dievų. Jis teigia, protestuoja ir netgi atsibunda ant dievų.

metrogilas ir varpa

Pasaulis yra gražus visose jo apraiškose: tiek gerais, tiek blogiu, ir džiaugsmu bei tragedijoje. Ir tai yra pačios poeto padėtis, tai yra jo asmenybės požymiai.

Savo eilėraščiuose homeras išreiškia savo politinius sprendimus. Jis už vieną valdovą "ne nepažymėtoje gerame". Valdovas valdo Dievo galią jis suteikia jam Zeusą ir "Sterier ir įstatymus". Jis "turi ir pasakoja žodį ir klausytis. Gebėjimas klausytis nuomonių, patarimų, atsižvelgia į situaciją, įvykius, aplinkybes, būti lankstus, kaip mes sakytume mūsų laike, yra vertingiausias nei valdovas gali turėti, ir tai xopoho suprato išmintingą homerą.

Jis pasakoja Nestor vyresnio amžiaus: "Mintis yra įvykdyti kitą, jei kas nors, širdis įkvėpta, gera pasakys.

Rekomenduojamos koncepcijos. Kas yra geriausias vaiko supratimui

Vienas dievai atsisako "gebėjimo drąsos", kita "proto šviesa", kurių vaisiai ir "krušos" ir "gentys yra malonios".

Homeras žinomas geras valdovas. Jo Odisėja buvo natūra, išmintingas karalius, o žmonės mylėjo savo "kaip maloningas tėvas".

  1. Stimuliuojantys varpos tepalai
  2. Patarimas 1: Kokioje padėtyje galite greitai pastoti Nestandartiniai vaistai Patarimas 1: Kokioje padėtyje galite greitai pastoti Video: Uždraustos žinios iš Indigo!
  3. Kokioje padėtyje galite greitai pastoti: geriausios pozicijos, nuotraukos, patarimai - Climax

Tai pakartoja poetą. Homer žavisi pagal prigimtį: Naktis… Į dangų maždaug per mėnesį nuo aiškios miego Atrodo, kad žvaigždės yra gražios, jei oras yra moulder; Visas ratas atsidaro - kalvos, aukšti kalnai, Dola; Dangiškasis oras užpildo visus begalinius; Visos žvaigždės yra matomos; Ir piemuo, sovelydimai, smagiai. Bet žiemos vaizdas: Žiemos metu sniegas yra tęstinis; Aukščiausių skyrių ir uolų kalnai, Ir žydi stepės ir riebalų farmakerinės niva; Sniegas raves ant bregos ir jūros dūmų siūles; Jos bangos, įgyti, įsisavinti; Bet visa kita Ji apima.

Kalbant, pavyzdžiui, apie Telemachą, ieškau Tėvo, jis kalba apie ateinantį rytą. Atrodo, paprasta, nesąžininga ir vietinė nuotrauka.

Saulė pakilo, jo spinduliai grojo Homero santykis su įvykiais, pasauliui, asmeniui išreiškia epitetais, palyginimus, ir jie yra gausiai nudažyti, dažyti ir emociškai nudažyti.

Jis yra malonus, begalinis ir protingai. Taigi, jis sako, kad Athena pašalina rodyklę, sumontuota į Mellajos krūtinę, "kaip konkursas motina vairuoja skrenda nuo savo sūnaus, miega su saldus. Mes žavėjome taikos ir gyvenimo žavesį, atkreipėme tokią nuostabią jėgą "Brilliant" poete: "Atėjo dieviškoji diena.

Padėkite giliausią penio įsiskverbimą visi užmigome "Talking Waves", pataikome į krantą "; Mes žavėjome su "Homer Gražus penelope", amžinojo moteriškumo personifikacija, kai ji yra "tylūs sapnų vartai", "pilna saldų dorms.

Taigi jis parodo JAV Odisėją, apsistoja giliai kalnuose, toli nuo savo gimtosios Ithaca: Jis buvo vienišas sėdėdamas ant uolų brandos ir akių Buvo ašaros; lėtai nuskendo, lašai už lašo, Gyvenimas jam nenutrūkstamai ilgai nutolusi nuo tolimojo nusidėvėjimo.

Ir mes tikime, kad dėl schiming, jis galėjo, kaip ir jo dainininkė homerą, atsisakyti iš nemirtingumo, o nuo "amžina žydi kūdikystės", kurią Nymph Calypso pasiūlė jam. Homeras mėgsta platų nuotraukų palyginimus. Jie tampa kaip plug-in romanai, pilna dramos ir dinamikos. Kalbėdamas apie tai, kaip aš šaukiau Odysseus, klausydamas demodoko, homero staiga sustoja ir atitraukia mus į kitą žmogaus nelaimę: po užsispyręs mūšis prieš nusodintą miestą nukrito karys.

Jis kovojo iki pastarosios "skubėjimo nuo mirtinų taupymo iš išmatų ir šeimos dienos. Ji yra šalia, ji yra su juo. Dabar, užsikabinęs į savo krūtinę, ji stovi, ji susmulkina, jau yra našlė, o priešai nugalėjo kopijas, nuplėškite nuo brangaus kūno ir "prastos homeras yra gražus jo visapusiškame užuojauta mėgsta vergija ir ilgas kalnas.

Homer nepamiršo pridėti, kad ten, nelaisvėje, vergijoje, išnyks savo linijas nuo liūdesio ir verkimo. Homero eilėraščiai šlovina gyvybę, jaunimą ir žmogaus grožį. Jis prideda labiausiai konkurso epithets į žodžius "Life" ir "Jaunimas".

Mes matome šioje nuostabaus senatvės eilutėje. Homeras buvo neabejotinai senas, daug žinodamas, aš mačiau daug, aš maniau apie daug. Jis jau gali kalbėti apie "mielą informatorių" ir kad jaunimas yra neatsargus, savarankiškas, kad "jaunimas yra pagrįstas retas". Tai gali, remiantis savo didele gyvenimo patirtimi ir giliais atspindžiais, kad padarytumėte liūdnas išvadas apie asmenį apie savo universalų dalyvavimą: Dievai išbandė visus įstatymus mums, nelaimingus žmones, Gyventi žemėje Chagrins: vienintelis dievai yra atsargūs.

Ir jis mano, kad jo išmintingas tolerancija. Jis pažvelgė į žmogaus sielas ir apibūdino aistrų verdimą, tada žalos didingiausių populiariausių idealų dangų, kurie depurguoja baisių žiaurumų puchinus. Homeras ne idealizavo savo dievus, kurie buvo visi kaip žmonės, nei jų herojai, kurie buvo kaip savo dievų ir vertybių ir vertybių.

Išmintingas vyras neleido sau nuspręsti nei kitiems. Jie buvo didesni už jį. Jam iš esmės pasaulyje nebuvo kaltas. Viskas - ir bloga ir gera - viskas nuo dievų, ir dievų jie taip pat ne visi skundai - nuo Didžiojo ir Visagalio likimo. Mes nieko nežinome apie "homere" žmogų. Kas yra tas, šis išradingas kūrėjas? Kur gimė, kurioje šeimai, kur jis mirė ir palaidotas?

Pasiekė tik aklųjų vyresniųjų skulptūrinį portretą. Homer yra? Bet jis yra gyvas, jis yra su mumis, mes jaučiame jo artumą. Jis yra jo eilėraščiuose. Čia yra jo pasaulis, jo siela. Jis galėjo būti tuose tolimuose laikuose pasakyti apie save, kaip rusų poetas: "Ne, aš mirsiu, siela puoselėjant mano pelenai bus išgyventi, o tits bus paleisti Pyktis, apie deivė, miego Homer Taigi prasideda "Iliad".

Žodis "oh" suprantamas kaip kvietimas į šlovinimą. Bet poetas visai įsijungia į piliakalnį, kad šlovina pyktį. Taškas ant žmogaus atsakingo už erekciją kūno prašo jos padėti jam teisingai tikrai teisingai, nes jis tiesiog pamatė istorijos orumą pasakyti apie tolimų senų dienų reikalus dėl kovų ir gabalėlių ir apie tai, kas bėdų gali padaryti neribotą pikį asmeniui, jei tai yra Žmogus turi savo rankas ir stiprumą.

Pyktis, pyktis ir pyktis! Pykčio tema praleidžia visą eilėraštį. Galite padalinti tik idėjos ir vykdymo vienybe. Padarykite tą pačią istoriją apie pyktį, kur jis pradėjo, kaip jis pasireiškė ir kaip baigėsi. Taigi, Achilai veda savo kilmę iš dievų, jis yra Didysis Zeuso senelis. Jo motina taip pat nėra paprasta mirtis. Ji yra Nymph Fetitis. Pasak graikų, miškų, kalnų ir upių, gyvenančių gražių padėkite giliausią penio įsiskverbimą jaunų tvarinių mitologija, "Gyvenimas giraitėmis ir šviesos šaltiniais ir" Zilak "žydėjimo slėniuose.

įtakos turi erekcijos kiekis

Vienas iš šių nonreide buvo Achilo fetimo motina. Žinoma, ji negali gauti lygybės su olimpiniais dievais, bet visada Zeusu, ir jis užima draugišką ir meilę. Achilo nuosavybė yra kažkur į rytus nuo Šiaurinės Graikijos dalies, Fesida. Žmonės skolinti savo tėvui, taigi, tai, kad "Mygidonians" savo kilmę vadovauja iš skruzdžių, kuriuos taip pat nurodoma jų vardu.

Anti-graikų Ant - Miremex. Mitas sako, kad per Achilo Eak Goddess Hera, Zeuso žmona karališkumą, mėgautis liga savo tautai, ir jis yra išnykęs. Tada Eak iškėlė savo maldas į pagrindinį Dievą, jo tėvą, ir jis davė jam naujus dalykus - skruzdes, paverčiant juos į žmones. Įvykių grandinė jungiasi Achilo su Trojomis.

Tragedija, kuri galiausiai paskatino troją ir visus savo gyventojus į mirtį, prasidėjo savo tėvų, fetimo ir pelyvų vestuvėse. Visi dievai ir deivės buvo pakviestos į vestuves, išskyrus vieną - nesutarimų deivė. Nurodytas deivė sukėlė vadinamąjį "nesutarimų", dėl kurių jis buvo parašytas - "gražiausių". Trys deivės iš karto pareiškė savo pretenzijas jam - Gera, Athena ir Aphrodite.

Kiekvienas iš jų apsvarstė pats gražiausias. Zeusas, nors jis buvo baisiausias dievų, žinodamas deivių pobūdį, Ištikriai išvengti nuo sprendimo ir išsiuntė juos į Trojos apdovanojimą Paryžiuje, tegul jis nusprendžia, kaip veidas yra nesąžiningas ir nešališkas. Paryžius, žinoma, ne paprastas aviganis ir Priėjos ir Koks vyras pagerinti erekciją sūnus jaunas Tsarevichas.

Hekaba, kai jis gimė, pamatė siaubingą svajonę, tarsi ji nesuteikė berniuko gimimo, bet degančio galvos, kuris sudegino Troją. Išgąsdintas karalienė pašalino gimęs savo sūnų iš rūmų, ir jis užaugo ir subrendo ant medžių šlaitų IDA, ganymo Galvijai. Gražūs Olympus gyventojai pasuko į jį. Kiekvienas pažadėjo savo dovanas: Gera - galia, Athena - išmintis, Aphrodite - Meilė yra gražiausia iš Eldla moterų.

Paskutinė dovana atrodė jaunas Paryžius patraukliausia, ir jis davė aphrodite obuolį, laimėjo savo nuolatinę naudą ir kaip ir nuolatinę neapykantą nuo kitų likusių. Pilna varpa to, jis sekė savo kelionėje, apsistojantis svetingame ir nekaltu žmogumi, iš kurio jis pagrobė savo gražią žmoną ir nepagrįstą lobius su "Aphrodite" supažindinimu.

Dėl jų, karys Ahaeis ir jų sąjungininkai, skaičius, vertindamas pagal Homero aprašymą, yra apie šimtą tūkstančių, dėl daugiapakopių laivų nuo 50 iki kareivių kiekvienoje. Penkiasdešimt laivų iš jų įsakė lyderiui Mirmidoniečių galinygiai Achilai, kuriuos matome "Iliade" su jauna, visiška jėga, drąsa ir pykčiu. Nuo priešistorės jums reikia nurodyti dar dvi aplinkybes. Su jo gimimu, fetide buvo prognozuojama, kad jos sūnus gyvens ilgai, jei jis norėtų kovoti ir ieškoti karinės šlovės.

Jei sutinkate su neaiškumu, jis gyvens iki gilios senatvės ramybėje ir gerovėje. Fetimas, kaip ir bet kuri motina, pasirinko pastarąjį savo sūnui. Kai jie pradėjo rinkti kelionę į Troy, ji paslėpė jį į moterų drabužius į Skyros saloje, manydami, kad tarp caro dukterų lizaed jis liktų neatpažintas.

Bet ji nežinojo Odisėjos gudrybių. Tai paskutinis, norėdamas vykdyti kampanijos herojus, pasirodė ant sviros su dovanomis. Žinoma, buvo sunku atskirti jaunus Achilas, kurie taip pat nepasirodė virš viršutinės lūpos, nuo motinystės aplinkos. Ir Odyssey pasiūlė moterims papuošalus ir tarp jų kardai ir spears. Merginos pasirinko dekoracijas, Achilas sugriebino kardą ir buvo padėkite giliausią penio įsiskverbimą. Taigi, fetitas nepavyko suteikti savo sūnui ilgai ir ramiam gyvenimui, jis pasirinko trumpą, bet pilną audrą, nerimą, šlovę.

Achilai žinojo apie savo ankstyvą mirtį, jie žinojo apie tai ir kitus, ir virš visų savo motinos, kurią mes matome nuolat liūdna, drebėjusi už savo likimą. Tragedijos halo supa jauną Achilo galą. Ji minkština ir gera homero širdis, kuris, neskaitant savęs, turi teisę vertinti dievų ir senovės herojų veiksmus, negali apibūdinti žiaurus achilo kelto aktų be vidinio drebulimo.

Ir jie yra tikrai didingi. Achilo greito grūdinimo "pabudimas" ir pykčio bus necrotimy, penis, piktas, ilgalaikis pasitikėjimas. Jo draugas Patrole širdyse kalba su juo: Netinkamas! Jūsų tėvas nebuvo suprantamas Motina nėra fetid; Bet mėlyna jūra, Sullen Rocks Jūs sukniau, griežta širdis, kaip ir sau! Visa eilėraštis, kaip vienintelis lazdelė, yra permatomas su šio pykčio tema.

Ir homeras to nesavoja su savanaudišku, kuris nežino palatos, ambicingas jo herojaus jausmas. Kas sukėlė šį pyktį? Agamemenonas, Aukščiausiasis visų Ahetsev karių vadas atėmė Achilo po karinio kalinio brisade padalijimo.

Jis padarė, nes pats pats turėjo ištraukti savo grobį Christi, grįžo į Tėvą Apollo tvarka. Agamemenonas, kaip aprašyta jo poetas ir drąsus ir galingas, kaip, vis dėlto visi kariai ir žiaurūs mūšyje, bet ne stabilių sprendimų, degalų panikos ir, galbūt ne protingas. Jis parinko karinį grobį padėkite giliausią penio įsiskverbimą Achilo, nesvarbu apie pasekmes.